02136738417

قوانین و مقررات

با سلام خدمت شما دارندگان کارت هدیه و تخفیف همدل:

کارت‌های همدل دارای دو سال اعتبار است و شخص تنها با یکبار پرداخت و خرید کارت میتواند از کلیه مشاغل و مراکز طرف قرارداد با کارت همدل استفاده نماید و از تخفیف هایی ک در قرارداد با این شغل توافق شده است بارها استفاده نماید. جهت استفاده از کارت حتما باید کارت را از قسمت فعالسازی فعال نمایید. 

مراکز طرف قرارداد با ما در زمانهای مختلف ممکن است به هر دلیلی کم و یا زیاد گردند و خریدار کارت با علم به این موضوع حق هرگونه ادعا و اعتراضی را در اینده از خود سلب مینماید .

کارت همدل هیچ گونه مسئولیتی در خصوص  کیفیت و قیمت و نوع ارایه خدمات توسط مشاغل و مراکز طرف قرارداد ندارد و کلیه مسئولیت آن بر عهده مراکز و مشاغل ارائه دهنده خدمت است.

خرید هر کالایی و یا دریافت هر نوع خدمتی (پس از فروش . کیفیت . تعویض و مرجوعی و ... ) طبق قوانین و شرایط فروشنده و ارایه دهنده خدمت است و کارت همدل هیچ گونه مسئولیتی در این زمینه ندارد.

در ارسال کدملی خود دقت نمایید . ارسال کدملی اشتباه توسط شما و درج اشتباه ان در سایت به عهده ی شما است و امکان تصحیح ان نیست .

هر خریدار کارت موظف می‌باشد در هنگام ورود به مغازه یا مرکز ارائه‌ دهنده خدمات . صاحب شغل را مطلع نماید ک دارای کارت همدل می‌باشد .و صاحب شغل به شما فقط تا ماکسیسم مقدار تخفیف در قرارداد به شما تخفیف می‌دهد و دریافت تخفیف بیشتر از قرارداد فقط با توافق صاحب شغل برای شما امکان‌پذیر است. 

در صورت مفقودی کارت و یا سرقت کارت .کلیه مسئولیت ام بر عهده ی صاحب کارت است و امکان صدور کارت المثنی وجود ندارد.فقط در صورتی که لاشه کارت را تحویل دهید کارت المثنی برای شما صادر میگردد و هزینه ان ۵۰ هزار تومان دریافت میگردد.

هولوگرام و شماره سریال در صورت دستکاری باطل میگردد و کارت فاقد اعتبار میگردد . پس تحت هیچ شرایط هولوگرام و شماره سریال را دستکاری ننمایید ک مسئولیت آن متوجه شخص شما است و کارت همدل هیچ گونه مسئولیتی در قبال آن ندارد .

دارنده ی کارت موظف می‌باشد در هنگام استفاده از خدمات کارت .کارت همدل را به همراه کارت ملی خود به صاحب شغل نمایش دهد و شماره سریال کارت خود را جهت روئت صاحب شغل . از سایت  استعلام و صفحه ی مربوط به سریال و کدملی خود را به صاحب شغل نشان دهد .

با توجه به تصمیمات صاحب امتیاز کارت همدل به بعضی از دارندگان کارتها .سبد کالای رایگان داده میشود و این موضوع اجباری برای کارت همدل ایجاد نمی‌نماید ک به همه دارندگان کارتها سبد کالا اعطا نماید .

دارنده کارت میتواند در کلیه شهرهایی ک ما مراکز و مشاغلی را طرف قرارداد داریم از انها با ارایه کارت همدل و کارت ملی و استعلام سریال کارت استفاده نمایدد