02136738417

مراکز طرف قرارداد

در صورت هرگونه تخلف توسط صاحبان مشاغل. لطفا با ما در میان بگذارید.

از ابتدای سال 1400 کلیه افرادی که کارتهای همدل یا معرفینامه های همدل را همراه داشته باشند بدون نیاز به فعالسازی میتوانند از تخفیفات این مجموعه استفاده نمایند .

لطفا اگر کارت یا معرفینامه را استفاده نمیکنید ، دور نیندازید و در اختیار دیگران بگذارید تا در این گرانی ها بتوانیم کمکی به همشهریان خود باشیم و بتوانن از این تخفیف استفاده نمایند و کمکی به رونق کسب و کارها نماییم .